OSP Wiązowna - jednostka typu S-4

ul. Kościelna 41

05-462 Wiązowna

ZarządSztandarRemiza, Historia

OSP Malcanów - Jednostka typu S-5

ul. Mazowiecka 22

05-462 Malcanów

ZarządSztandarRemiza, Historia

OSP Glinianka - Jednostka typu S-3

ul. Napoleońska 48

05-408 Glinianka

Zarząd, Sztandar, Remiza,            Historia

Konkurs plastyczny OSP zakończony

Zakończył sie konkurs plastyczny OSP z okazji 95-lecia OSP w Gliniance i Wiązownie. Motywem przewodnim konkursu organizowanego pod hasłem "W służbie bliźniemu" było zaprojektowanie i wykonanie znaku graficznego (herbu, logo) OSP Glinianka lub OSP Wiązowna. Konkurs przeznaczony był dla dzieci z publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie gminy Wiązowna i ich rodzin. Oceniane były przede wszystkim oryginalność, pomysłowość, włożony trud oraz nawiązanie do działalności OSP, tradycji i historii.

 

Skrócone sprawozdanie z obrad komisji konkursu:

 

      W dniu 13 maja 2012 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 48 zebrała się komisja konkursowa, która oceniła 54 prace nadesłane z 6 placówek dydaktycznych z terenu gminy Wiązowna w ramach konkursu plastycznego ogłoszonego przez OSP w Gliniance i OSP w Wiązownie z okazji obchodów 95-lecia powstania tych jednostek pod hasłem: „W SŁUŻBIE BLIŹNIEMU”.  Motywem przewodnim było wykonanie znaku graficznego-logo dla OSP w Gliniance lub Wiązownie.

W skład komisji wchodzili:

  • druhna Agnieszka Chrościcka z OSP w Wiązownie,
  • pani Karolina Poszwald - Smolińska z wykształcenia i zamiłowania plastyk,
  • Janusz Budny -  radny powiatowy , prezes  zarządu gminnego ZOSP RP
  • Henryk Bieńkowski  - Prezes OSP w Gliniance
  • Sylwester Szczęsny – Naczelnik OSP w Gliniance.

Laureatami konkursu zostali:

  • W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym z przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenu gminy Wiązowna:

I miejsce:  Igor GNIADEK -z Przedszkola „pod Stumilowym Lasem „ w Pęclinie

 

II miejsce: Kuba POGORZELSKI - z Przedszkola Gminnego w Zakręcie

 

III miejsce :  Natalia KULMA - z niepublicznego przedszkola „Karolek” w Gliniance

 

Wyróżnienia otrzymali:

Wojciech GNIADEK - z Przedszkola „pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie

Oliwia OBOZA - z Przedszkola „pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie

Igor BĄK - z Przedszkola „pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie

Julia SZELĄG - z  niepublicznego przedszkola „Karolek” w Gliniance

Zosia GOŁĘBIOWSKA - z  niepublicznego przedszkola „Karolek” w Gliniance

Mateusz ŁĄTKA - z gminnego przedszkola im.  Misia Uszatka w Wiązownie

Wiktoria CHROŚCICKA - z gminnego przedszkola im.  Misia Uszatka w Wiązownie

Kuba CEGLIŃSKI - z gminnego przedszkola im.  Misia Uszatka w Wiązownie

Ela i Gabrysia WITAN – siostry bliźniaczki z niepublicznego przedszkola „Lipowy Dworek” w Wiązownie

 

  • W Kategorii dzieci w wieku szkolnym z terenu gminy Wiązowna nagrody otrzymują dzieci z SP im. W. Witosa w Gliniance:

I miejsce: Małgosia SANTOREK - klasa 0b

 

II miejsce: Jakub KRAWCZYŃSKI - klasa Ib

 

III miejsce: Martyna WOŹNICA - klasa VIa

 

Wyróżnienia otrzymali:

Patryk NASIŁOWSKI - klasa Va

Marta DZIEWULSKA - klasa IVb

Julita GNIADEK - klasa Ib

Norbert KĄKOL - klasa Ib

Paulina WOŹNICA - klasa IIIb

Zuzanna ŻURAWSKA - klasa Va

Kacper AJDACKI - klasa Ia

Mateusz ŁOKIETEK - klasa 0b

Wiktoria ŁOKIETEK - klasa 0a

 

W kategorii dzieci w wieku gimnazjalnym nagród nie przyznano z powodu braku prac plastycznych .

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami, upominkami związanymi z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych. Nagrodzone za udział zostaną także placówki przedszkolne i szkolne,  których podopieczni przystąpili do konkursu.

Wszystkim uczestnikom i placówkom które przystąpiły do konkursu serdecznie dziękujemy i  liczymy, że w przyszłości podobne inicjatywy spotkają się równie dużym, a może jeszcze większym zainteresowaniem.

 

Zobacz wszystkie prace...

Strona projektu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013